SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji uporabe spletne strani Grundig

Dobrodošli na spletni strani podjetja Grundig Intermedia GmbH (»Grundig«). Prosimo vas, da pozorno preberete te splošne pogoje, preden začnete uporabljati spletno stran. To spletno stran lahko uporabljate izključno v informativne namene. S privolitvijo in uporabo te spletne strani ali s prenosom gradiva s spletne strani se strinjate, da boste upoštevali te splošne pogoje uporabe (»splošne pogoje«), ki so navedeni v tem dokumentu. Če se ne strinjate z upoštevanjem teh splošnih pogojev, ne privolite v uporabo, ne uporabljajte gradiva in ga ne prenašajte s te spletne strani.

Kliknite tukaj, če želite izvedeti več o uporabi piškotkov na tej spletni strani.

Dovoljenje

V skladu s splošnimi pogoji, navedenimi v tem sporazumu, vam Grundig dodeljuje neizključno, neprenosljivo in omejeno pravico dostopa, uporabe in prikazovanja te spletne strani ter gradiva v zvezi s to spletno stranjo. Strinjate se, da ne boste na noben način prekinili delovanje te strani ali ga kakor koli poskušali prekiniti.

Grundig vam daje pooblastilo za ogled in prenos podatkov (»gradiva«) na oz. s spletne strani izključno za vašo osebno, nekomercialno uporabo. To pooblastilo ne predstavlja prenosa pravice lastništva do gradiva in kopij gradiva in je predmet naslednjih omejitev: 1) na vseh kopijah gradiva, ki ga prenesete s spletne strani, morate ohraniti vse avtorske pravice in druga obvestila o lastništvu, ki se nahajajo na gradivu; 2) gradiva ne smete na noben način spreminjati, razmnoževati ali javno razkrivati, uresničevati ali distribuirati ali uporabljati na drug način ali pa ga posredovati za kakršen koli javni ali komercialni namen; in 3) gradiva ne smete prenesti na nobeno drugo osebo, razen če takšno osebo obvestite o obveznostih, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev uporabe, in ta oseba to sprejme. Strinjate se, da boste upoštevali vse dodatne omejitve, ki so navedene na spletni strani, ki je lahko občasno posodobljena. Ta spletna stran, vključno z vsem gradivom, je avtorsko zaščitena v skladu z globalnimi zakoni in sporazumi o avtorskih pravicah. Strinjate se, da boste pri uporabi te spletne strani spoštovali vse globalne zakone o avtorskih pravicah in preprečili vsako nepooblaščeno tiskanje gradiva. Razen če ni v tem dokumentu izrecno določeno drugače, vam Grundig ne podeljuje nobene izrecne ali implicitne pravice v skladu s katerim koli patentom, zasnovo, blagovno znamko, avtorsko pravico ali zakonom o poslovni skrivnosti.

Uporabniški računi

Morda boste morali odpreti uporabniški račun, da boste lahko dostopili do določenih omejenih delov spletne strani. V takšnem primeru morate zaključiti postopek prijave tako, da nam posredujete popolne in točne podatke, kot je navedeno v veljavnem obrazcu za prijavo. Izbrati si boste morali tudi uporabniško geslo. Sami ste v celoti odgovorni za ohranitev zaupnosti svojega gesla in računa. Prav tako ste sami odgovorni za vse dejavnosti, ki se odvijajo na takšnem računu. Strinjate se, da boste takoj Grundig obvestili, če boste zaznali kakršno koli nepooblaščeno uporabo vašega računa ali kakršno koli drugo kršitev varnosti. Grundig ni odgovoren za nobeno izgubo ali škodo, ki jo lahko utrpite zaradi uporabe vašega gesla ali računa s strani tretje osebe.

Zagotovila uporabnika

Izjavljate in jamčite, da boste spletno stran uporabljali v skladu s tem sporazumom ter zakoni in določbami, ki se uporabljajo za ta sporazum, in da se boste ravnali v skladu z vsemi obstoječimi in prihodnjimi politikami in pravili v zvezi s to spletno stranjo. Strinjate se, da ne boste uporabljali te spletne strani: (a) za prenos neželene pošte ali neželenih sporočil; (b) da bi se pretvarjali, da ste Grundig ali nekdo drug; (c) za ponarejanje glav ali drugačno manipulacijo identifikatorjev, da bi prikrili izvor katere koli vsebine, prenesene prek spletne strani; (d) za lažne navedbe o vaši povezavi s fizično ali pravno osebo; (e) da bi delovali na način, ki negativno vpliva na sposobnost drugih uporabnikov za uporabo spletne strani; (f) da bi sodelovali v dejavnostih, ki bi kršile kateri koli veljaven zakon; (g) da bi objavljali ali prenašali katero koli gradivo, ki na kakršen koli način ne upošteva ali krši pravice drugih ali ki je nezakonito, žaljivo, klevetniško, vulgarno ali kako drugače vprašljivo ali ki je namenjeno oglaševanju ali prodaji v zvezi s proizvodi ali storitvami; (h) za zbiranje ali shranjevanje osebnih podatkov o drugih uporabnikih, razen če takšni uporabniki podajo posebno pooblastilo za to; ali (i) da ne bi upoštevali umika takšnega pooblastila, kot je opisano v (h). Če ne ravnate v skladu z zgoraj navedenim besedilom, te spletne strani ne smete uporabljati, ta sporazum ne bo pravno zavezujoč za Grundig in Grundig si pridržuje vse zakonske pravice v zvezi s takšnim neizpolnjevanjem.

Če boste kršili splošne pogoje uporabe, boste dolžni plačati odškodnino za škodo, ki jo s svojimi dejanji povzročite Grundigu in njegovim podružnicam.

Spremembe

Grundig si pridržuje pravico, da po svoji lastni presoji kadar koli v celoti ali delno spremeni, doda ali odstrani kateri koli del tega sporazuma. Spremembe tega sporazuma začnejo veljati, ko se na spletni strani objavi obvestilo o takšni spremembi. Z nadaljevanjem uporabe spletne strani po objavi katere koli spremembe tega sporazuma potrjujete, da ste sprejeli takšne spremembe.

Grundig lahko kadar koli brez predhodnega obvestila prekine, spremeni ali popravi katero koli napako ali izpust v katerem koli delu spletne strani, ali drugače spremeni spletno stran, gradivo in proizvode, programe, storitve ali cene (če obstajajo), opisane na spletni strani, ter prekine ali zaustavi kateri koli vidik spletne strani, vključno z razpoložljivostjo katere koli funkcije te spletne strani. Grundig lahko tudi uvede omejitve določenih funkcij in storitev ali vam omeji dostop do delov ali celotne spletne strani brez obvestila ali odgovornosti. Grundig lahko kadar koli prekine pooblastilo, pravice in dovoljenje, ki so navedeni zgoraj. V primeru takšne prekinitve morate takoj uničiti vsa gradiva.

Pravice intelektualne lastnine

Potrjujete, da vse pravice intelektualne lastnine (vključno z, a ne omejeno na avtorske pravice, patente, strokovno znanje, zaupne podatke, pravice v zvezi s podatkovno zbirko in pravice na blagovnih znamkah in dizajnih, ne glede na to, ali so registrirane ali ne) na tej spletni strani pripadajo Grundigu ali njegovim dajalcem licence. Celotno dobro ime in pravice intelektualne lastnine Grundiga, ki izhajajo iz uporabe takšnih pravic intelektualne lastnine, spadajo v korist Grundiga.

Deljenje vaših informacij z Grundigom

Če z nami delite svoje osebno določljive podatke, vam lahko ponudimo številne ugodnosti. Z uporabo osebnega računa ali drugačno prijavo vam bo lažje in bolj priročno:

  • prijaviti svoj nakup, tako da boste lažje prejeli ugodnosti, do katerih ste zaradi nakupa upravičeni;
  • zahtevati informacije, ki se nanašajo posebej na vaš proizvod in interese;
  • prejemati individualno prilagojena sporočila o posebnih ponudbah in vabila;
  • se enostavno odjaviti pri spletnem nakupu dodatkov in rezervnih delov Grundig;
  • prejemati obvestila in informacije o dogodkih in promocijah, za katere ste se prijavili.

Na ta način bomo lahko tudi opravljali tržne in statistične raziskave, ki nam bodo pomagale razviti boljše proizvode, izboljšati spletne strani in bolje spoznati svoje potrošnike. Svoje informacije lahko delite z nami prek interneta na več načinov, npr. tako da izpolnite obrazec za prijavo, naročite storitev ali montažo, se vključite v natečaj, se udeležite dogodka, prijavite nakup, opravite spletni nakup, se udeležite promocije ali pa se prijavite na e-novice.

Vaši osebno določljivi podatki se bodo shranili v Grundigovo centralno podatkovno zbirko in se lahko prenesejo iz vaše države v druga Grundigova podjetja po svetu, ki se lahko na vas obrnejo glede proizvodov ali posebnih ponudb. Če ne želite prejemati promocijskih obvestil, nam to sporočite tako, da ne potrdite privolitve na obrazcu za prijavo.

Informacije lahko upravljajo in vodijo skrbno izbrane stranke Grundiga. Razen kot je navedeno zgoraj, te informacije ne bodo posredovane nobeni tretji osebi, razen če smo prejeli dovoljenje za to.

Če želite, da vam prenehamo pošiljati individualno prilagojene ponudbe ali informacije, nam to lahko sporočite z uporabo možnosti zavrnitve, ki je navedena v e-poštnem sporočilu ali na vaši strani uporabniškega računa. Če želite, da odstranimo vaše podatke, nam to lahko sporočite tako, da v celoti deaktivirate svoj račun.

Vaše osebno določljive podatke, ki ste jih posredovali za spletna naročila ali zahteve o storitvah, bomo uporabili izključno za izpolnjevanje naših obveznosti do vas, razen če ustvarite račun ali se prijavite na prejem promocijskih obvestil.

Kliknite tukaj, če želite izvedeti več o uporabi osebno določljivih podatkov.

Varnost

Ne smete: (a) uporabljati nobene naprave ali programske opreme, ki bi lahko motila delovanje spletne strani; ali (b) začeti nobenega dejanja, ki bi naložilo nesorazmerno veliko ali nerazumno breme na infrastrukturo spletne strani (kot je npr. pošiljanje množičnih e-poštnih sporočil oz. neželene pošte); ali (c) motiti ali posegati v programsko opremo spletne strani ali njene funkcionalnosti. To vključuje dajanje gradiva na spletno stran, ki je okuženo z virusi, trojanskimi konji, časovnimi bombami ali drugimi elementi, ki bi lahko poškodovali ali vplivali na programsko strukturo spletne strani.

Spletne strani tretjih oseb

Grundig se ne zavezuje, da bo nadziral ali pregledoval vsebino spletne strani katere koli tretje osebe in ni odgovoren za točnost ali zanesljivost nobene takšne spletne strani tretjih oseb. Poleg tega lahko Grundig na tej spletni strani uporabi povezave na spletne strani, ki jih upravljajo druge osebe. Če uporabite takšne strani, boste zapustili to spletno stran. Če obiščete katero koli spletno stran, kamor vas popelje povezava, to storite na svojo lastno tveganje in sami ste odgovorni za prevzem varnostnih ukrepov za zavarovanje pred virusi ali drugimi uničujočimi elementi. Grundig ne izjavlja niti ne jamči za nobene povezane spletne strani ali informacije, ki se na njih pojavljajo v zvezi s proizvodi ali storitvami, ki so tam predstavljene. Povezave nikakor ne namigujejo, da Grundig ali ta spletna stran sponzorira, odobrava, je povezan/-a ali pravno pooblaščen/-a za uporabo katere koli blagovne znamke, blagovnega imena, logotipa ali simbola avtorskih pravic, ki je prikazan ali dostopen prek povezav, ali da je katera koli spletna stran, na katero vodi povezava, pooblaščena za uporabo katere koli blagovne znamke, blagovnega imena, logotipa ali simbola avtorskih pravic Grundiga ali katere koli izmed njegovih podružnic ali hčerinskih podjetij.

Zunanje povezave na spletno stran

Vse povezave na spletno stran mora pisno odobriti Grundig, razen tistih, kjer: (i) je povezava le tekstovna in vsebuje le ime »Grundig« in nobene lastniške blagovne znamke Grundiga ali njegovih dajalcev licenc; (ii) povezava »kaže« le na www.grundig.com in ne na globlje strani; (iii) povezava, ko jo aktivira uporabnik, prikaže tisto stran na celotnem zaslonu v popolnoma delujočem oknu brskalnika, po katerem je brskanje enostavno, in ne v »okviru« na spletni strani, na katero vodi povezava, in (iv) videz, položaj in drugi vidiki povezave ne ustvarjajo lažnega videza, da so oseba ali njene dejavnosti ali proizvodi povezani z ali jih sponzorira Grundig, in niso takšni, da bi škodili ali ošibili dobro ime, povezano z imenom in blagovnimi znamkami Grundiga ali njegovih podružnic. Grundig si pridržuje pravico, da po lastni presoji kadar koli prekliče to soglasje za povezavo.

Izključitev implicitnih zagotovil

Čeprav smo se potrudili, da bi zagotovili točne informacije na tej spletni strani, Grundig zanje ne prevzema nikakršne odgovornosti. Gradivo lahko vsebuje netočnosti in tipografske napake. Grundig ne zagotavlja točnosti ali popolnosti gradiva ali zanesljivosti katerega koli nasveta, mnenja, izjave ali drugih informacij, prikazanih ali posredovanih prek spletne strani. Potrjujete, da ste sami odgovorni za svoje zanašanje na takšno mnenje, nasvet, izjavo, memorandum ali informacije. Vsa vsebina je predstavljena takšna, »kot je« in »kot je na voljo«. Grundig se izrecno odreka vsem izjavam ali zagotovilom, izrecnim ali implicitnim, vključno z, a brez omejitve na zagotovila o primernosti prodaje ali ustreznosti za določen namen, nekršitvah, ali o delovanju te spletne strani ali vsebine. Grundig ne izjavlja in ne jamči za varnost te spletne strani. Potrjujete, da se lahko vsaka poslana informacija prestreže. Grundig ne zagotavlja, da so spletna stran ali strežniki, ki omogočajo uporabo te spletne strani, ali elektronska sporočila, ki jih pošilja Grundig, brez virusov ali drugih škodljivih elementov. Vse takšne izjave, zagotovila in pogoji so izključeni, razen v obsegu, kot to prepoveduje zakon.

Omejitev odgovornosti

Grundig ni v nobenem primeru odgovoren za nobeno neposredno, posredno, posledično, kazensko, posebno ali naključno odškodnino (vključno z, a ne omejeno na odškodnino za izgubo posla, pogodbe, dobička, podatkov, informacij ali prekinitve poslovanja), ki izhaja iz, je posledica ali pa je povezana s tem sporazumom, tudi če je Grundig prejel namig o možnosti takšne odškodnine. Poleg pogojev, določenih v tem dokumentu, ne bo Grundig odgovoren za nobeno napako, nepravilnost, izpust ali drugo napako ali nepravočasnost ali nepristnost informacij, navedeno na tej spletni strani.

Dolžnost za omilitev izgub

Brez poseganja v omejitev odgovornosti, določeno v tem dokumentu, morate prevzeti vse razumne korake za omilitev vaše škode, ki bi nastala v povezavi s katerim koli zahtevkom ali dejanjem (ne glede na to, ali gre za malomarnost, kršitev pogodbe ali drugo), ki ga lahko uveljavljate proti Grundigu.

Obvestila

Vsako sklicevanje na »pisno obliko«, »obvestila« in »obveščanje« in vse izraze s podobnim pomenom predstavlja elektronske metode komunikacije (npr. e-pošto), pod pogojem da stranka, ki se sklicuje na komunikacijo, ohrani sprejemljive dokaze o tem, da je bila komunikacija poslana in prejeta.

Časovna omejitev in neodvisnost določb

Vsak postopek, ki ga lahko začnete v zvezi z vašo uporabo spletne strani, morate začeti v roku enega (1) leta po nastanku zahtevka ali postopka. Če ustrezno pristojno sodišče ugotovi, da je katera koli določba sporazuma ali njegov del neizvršljiv, bo ta določba izvršena v največjem dovoljenem obsegu, tako da bo vplivala na namen sporazuma, preostanek tega sporazuma pa bo še naprej ostal v celoti veljaven in učinkujoč.

Za dostop z ozemelj in lokacij zunaj Nemčije Grundig ne zagotavlja, da so gradiva na tej strani ustrezna ali na voljo za uporabo na drugih lokacijah zunaj Nemčije. Dostop do njih z ozemelj, kjer so njihove vsebine nelegalne, je prepovedan. Če na to stran dostopate z lokacij zunaj Grundiga, ste odgovorni za skladnost z vsemi lokalnimi zakoni.

Zakonska pristojnost

Vaša uporaba te spletne strani in teh splošnih pogojev uporabe je v pristojnosti nemških zakonov brez uporabe določb navzkrižja zakonov.

Skoči na vrh